Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận của Công ty Cổ phần tư vấn khảo sát kiểm định xây dựng Trường Sơn(17/01/2024)

Ngày 17/01/2024, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận 18/CNĐKCN-BXD về Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận của Công ty Cổ phần tư vấn khảo sát kiểm định xây dựng Trường Sơn.

Tìm theo ngày :