Hướng dẫn xuất khẩu sản phẩm cát trắng silic đã qua chế biến của Công ty TNHH MTV Thương mại và Xây dựng Chi Linh(05/07/2022)

Bộ Xây dựng vừa có công văn 2445/BXD-VLXD gửi Công ty TNHH MTV Thương mại và Xây dựng Chi Linh hướng dẫn khoáng sản cát trắng silic đã qua chế biến của Công ty đủ điều kiện tiêu chuẩn kỹ thuật để xuất khẩu.

Tìm theo ngày :