Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD nhập khẩu(20/08/2021)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1480/PC-VPCP ngày 04/8/2021 của Văn phòng Chính phủ chuyển công văn số SFV-CV/2021-001 ngày 28/7/2021 của Công ty TNHH Sumitomo Forestry Việt Nam gửi Thủ tướng Chính phủ xin xem xét và hỗ trợ về việc nộp thông báo đăng ký kiểm tra chất lượng nhà nước để được thông quan hàng hóa tại cảng Hải Phòng.

Tìm theo ngày :