Về việc xuất khẩu vật liệu cấp phối đá dăm sang Nhật Bản để làm thí nghiệm(04/10/2022)

Ngày 04/10/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 4469/BXD-VLXD gửi Trường Đại học Xây dựng Hà Nội về việc xuất khẩu vật liệu cấp phối đá dăm sang Nhật Bản để làm thí nghiệm.

Tìm theo ngày :