Hướng dẫn xuất khẩu sản phẩm tinh bột sắn biến tính có trộn đất sét(25/10/2021)

Ngày 25/10/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4373/BXD-VLXD gửi Công ty TNHH Trường Thịnh hướng dẫn xuất khẩu sản phẩm tinh bột sắn biến tính có trộn đất sét (bentonite).

Tìm theo ngày :