Hướng dẫn sử dụng cát thu hồi (vỏ khuôn cát) làm vật liệu san nền(09/04/2024)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 01/VS2-VK/210224 ngày 21/02/2024 của Công ty TNHH Vision International về việc đề nghị hướng dẫn sử dựng cát thu hồi (vỏ khuôn cát) từ quá trình sản xuất phôi đầu golf làm vật liệu san nền.

Tìm theo ngày :