Hướng dẫn xuất khẩu sản phẩm gạch mosaic được làm từ đá tự nhiên(07/12/2021)

Ngày 07/12/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 5053/BXD-VLXD gửi Công ty TNHH Trung Hùng Hà Nội hướng dẫn xuất khẩu sản phẩm gạch mosaic làm từ đá tự nhiên.

Tìm theo ngày :