Chỉ định tổ chức thử nghiệm và chứng nhận cho Công ty cổ phần dịch vụ và giám định Bảo Minh(17/07/2023)

Ngày 17/7/2023, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 729/QĐ-BXD về việc chỉ định Công ty cổ phần dịch vụ và giám định Bảo Minh có trụ sở chính tại 85 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; địa chỉ giao dịch tại số 13, Đường 3, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; địa chỉ phòng thử nghiệm tại Q40, Khu dân cư Bách Giang, Phường Phước Long A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Thực hiện việc thử nghiệm và chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2019/BXD, gồm:

Tìm theo ngày :