Thành phố Hồ Chí Minh cải cách hành chính tạo sức hút đầu tư (18/05/2021)

Trong nhiều năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh luôn là điểm đến và sự lựa chọn hàng đầu của doanh nghiệp; trong đó có nhiều tập đoàn đa quốc gia.