Bình Định: Khởi động hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo(29/09/2023)

Ngay sau khi UBND tỉnh phê duyệt Ðề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 (ngày 8.9), Sở Xây dựng đã phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan triển khai thực hiện Ðề án, để kịp thời đáp ứng mong mỏi có nhà ở an toàn, ổn định cuộc sống của hàng nghìn hộ dân nghèo trong tỉnh.

Tìm theo ngày :