Hướng dẫn Công ty Cổ phần Hàng Hải Bình Định thực hiện quy định về nhà ở xã hội(13/10/2021)

Bộ Xây dựng vừa có công văn 4243/BXD-QLN gửi Công ty Cổ phần Hàng Hải Bình Định hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

<<1...3456...70>>
Tìm theo ngày :