Hướng dẫn Sở Xây dụng Thành phố Hà Nội chuyến đối nhà ở tái định cư sang làm nhà ở xã hội(08/11/2021)

Ngày 08/11/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4612/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội hướng dẫn việc chuyến đối nhà ở tái định cư theo phương thức đặt hàng (công trình N01) thuộc dự án Khu nhà ở Ecohome 3 tại ô đất ký hiệu Bll - HH2 khu Bắc Cổ Nhuế - Chèm, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm sang làm nhà ở xã hội.

Tìm theo ngày :