Luật Thủ đô (sửa đổi): Tạo đột phá trong phát triển nhà ở nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân(29/11/2023)

Luật Thủ đô (sửa đổi) có nhiều quy định mới được kỳ vọng sẽ tạo đột phá cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội, xứng tầm với vị thế và vai trò của Thủ đô. Một trong những nội dung đáng chú ý là công tác phát triển nhà ở.

Tìm theo ngày :