Yên Bái phấn đấu công nhận thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023(29/06/2023)

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (MTQGXD NTM) năm 2023, toàn tỉnh Yên Bái phấn đấu công nhận thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

<<1...6789...162>>
Tìm theo ngày :