Quảng Ngãi: Ban hành kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025(07/07/2022)

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định số 712/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021-2025.

<<1...5678...149>>
Tìm theo ngày :