Đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới(23/08/2023)

Đoàn kết chung tay xây dựng cuộc sống, xây dựng nông thôn mới là điểm chung kết nối mọi người dân xã Phú Cường (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) không phân biệt dân tộc, tôn giáo; qua đó đã góp phần tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

<<1...5678...163>>
Tìm theo ngày :