Vĩnh Phúc: Thực hiện các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới nâng cao(18/06/2021)

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu, các địa phương trong tỉnh đã quan tâm bố trí nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí về văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

<<1...3456...129>>
Tìm theo ngày :