Hà Tĩnh chi 157 tỷ đồng thực hiện chính sách nông thôn mới(15/06/2022)

Hà Tĩnh đã phê duyệt chi 157 tỷ đồng thực hiện chính sách nông thôn mới (NTM) năm 2022. Nguồn ngân sách này cùng với đóng góp ngày công của Nhân dân sẽ giúp các địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu, phấn đấu xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2021-2025.

<<1...3456...146>>
Tìm theo ngày :