Nam Định xét công nhận thêm 2 xã đạt nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu(10/07/2023)

Hội đồng thẩm định xét công nhận xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 tỉnh Nam Định vừa tổ chức hội nghị xét công nhận thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu năm 2022.

<<1...3456...160>>
Tìm theo ngày :