Phát động hưởng ứng “Tuổi trẻ Thủ đô tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2021(19/07/2021)

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô, Hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”; với phương châm mỗi đoàn viên, thanh niên làm một việc tốt, mỗi cơ sở Đoàn thực hiện một hoạt động thiết thực chung sức xây dựng nông thôn mới, ngày 18/7, tại huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Thành đoàn - Hội LHTN Thành phố đã tổ chức Chương trình Ngày hoạt động cao điểm “Tuổi trẻ Thủ đô tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2021. 

Tìm theo ngày :