Hà Nam xây dựng nông thôn mới theo hướng sinh thái(27/09/2022)

Hà Nam là địa phương thứ 4 của cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2020. Để phát huy các thành quả đạt được, địa phương trên địa bàn đang đặt ra các mục tiêu cụ thể giai đoạn 2021 – 2025 như: Xây dựng NTM gắn với thực hiện hiệu quả cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn theo hướng sinh thái; nông thôn hiện đại và nông dân văn minh,...

Tìm theo ngày :