Bổ sung 1.000 tỷ đồng vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới(04/08/2021)

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành quyết định về việc bổ sung kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021.

Tìm theo ngày :