Công nhận 2 địa phương đạt chuẩn nông thôn mới(01/04/2021)

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký các quyết định công nhận huyện Thanh Oai và huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Tìm theo ngày :