Khởi sắc trong xây dựng nông thôn mới ở Yên Thế(08/11/2023)

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Yên Thế (Bắc Giang) đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, tạo những bước ngoặt lớn trong đà phát triển kinh tế - xã hội. Điều đáng nói, Yên Thế có sự nỗ lực, sáng tạo với nhiều cách làm hay nhằm đạt hiệu quả cao.

Tìm theo ngày :