Quảng Ninh: Triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, chương trình OCOP quý II/2021(20/04/2021)

Sáng 19/4, tại TP Hạ Long, Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh và Chương trình OCOP tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến họp, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2021. Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình OCOP, chủ trì hội nghị.

Tìm theo ngày :