Xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Duy Tiên, Hà Nam(18/10/2022)

Là đơn vị đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) đầu tiên của tỉnh Hà Nam từ năm 2018, những năm qua, cấp ủy, chính quyền thị xã Duy Tiên (tỉnh Hà Nam) đã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, huy động các nguồn lực để duy trì, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Tìm theo ngày :