Đầu tư hơn 100 nghìn tỷ đồng phát triển "tam nông"(15/06/2011)

Năm 2011, tổng vốn đầu tư bố trí cho nông nghiệp, nông thôn và nông dânlà hơn 101 nghìn tỷ đồng, bằng 51,5% tổng vốn đầu tư phát triển của cảnước, tăng 7,1% so với năm 2010.

Tìm theo ngày :