Bồi dưỡng kiến thức quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới(27/04/2011)

Trong 2 ngày (26 và 27-4), tại Trung tâm Kiểm định chấtlượng và kinh tế xây dựng, Sở Xây dựng tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thứcquản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới cho cán bộ cấp xã.

Tìm theo ngày :