Đồng Nai đầu tư 2.500 tỷ đồng phát triển nông thôn(12/08/2011)

Tỉnh Đồng Nai vừa sơ kết ba năm thực hiện kế hoạch về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn (chương trình “tam nông”) và quyết định 74 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về xây dựng nông thôn mới.

  • Hiện nay, Đảng bộ TP Cần Thơ đã xác định xây dựng xã nông thôn mới làmột trong những nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong chiến lược phát triểnkinh tế - xã hội của TP giai đoạn 2010 - 2015. TP Cần Thơ chọn quyhoạch 36 xã xây dựng nông thôn mới từ nay đến năm 2015.
  • Theo Công văn 1227/TTg-KTN, Thủ tướng Chính phủ yêu cầucác địa phương tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện có hiệu quảChương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
  • Tỉnh Sóc Trăng có 72km bờ biển và khoảng 20km ven sông Hậu từ cửa biểnTrần Đề ngược lên, tạo thành vùng đất rộng lớn nhiễm nặng mặn và phèn,nghèo khó. Phó bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Nguyễn Đức Kiên cho biết, chủtrương xây dựng nông thôn mới vùng đất này gắn với phát triển kinh tếbiển, bằng hai mũi đột phá là lúa thơm và điện lực.
  • Việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới tại11 xã điểm đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Hình hài nông thôn mớitheo 19 tiêu chí tại 11 xã điểm ngày càng rõ rệt
  • Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH Trung ương khóaX, tổng vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2009 -2011 ướcđạt gần 290.000 tỷ đồng. 13/14 tiêu chí của Nghị quyết đã cơ bản đạtđược.
  • Mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 cả nước có 20% số xã vànăm 2020 có 50% số xã đạt tất cả các tiêu chí nông thôn mới và các xãcòn lại đạt được nhiều chỉ tiêu chủ yếu trong Bộ tiêu chí quốc gia ở mứccao hơn.
  • Năm 2011, tổng vốn đầu tư bố trí cho nông nghiệp, nông thôn và nông dânlà hơn 101 nghìn tỷ đồng, bằng 51,5% tổng vốn đầu tư phát triển của cảnước, tăng 7,1% so với năm 2010.
  • Ngày 8/6, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thiđua-Khen thưởng Trung ương đã phát động thi đua “Cả nước chung sức xâydựng nông thôn mới”.
  • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết tại họpbáo hôm nay 6/6, 100% số tỉnh, thành phố lập Ban Chỉ đạo xây dựng nôngthôn mới, 38/63 tỉnh, thành phê duyệt kế hoạch xây dựng nông thôn mới2011 – 2015.
  • Tỉnh Đồng Tháp đã chọn 12 huyện, thị, thành mỗi nơi từ 1 - 3 xã để xâydựng nông thôn mới. Công tác tuyên truyền thời gian qua cũng đã tạo đượcý thức cộng đồng về xây dựng nông thôn mới, huy động và nhận được sự hỗtrợ tích cực từ các tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh. Tính đến thờiđiểm này, 30 xã nằm trong dự án thí điểm xây dựng nông thôn mới trên địabàn tỉnh đều lập quy hoạch đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 -2015.
Tìm theo ngày :