Đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới(26/07/2011)

Theo Công văn 1227/TTg-KTN, Thủ tướng Chính phủ yêu cầucác địa phương tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện có hiệu quảChương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tìm theo ngày :