Sóc Trăng xây dựng nông thôn mới ven biển(20/07/2011)

Tỉnh Sóc Trăng có 72km bờ biển và khoảng 20km ven sông Hậu từ cửa biểnTrần Đề ngược lên, tạo thành vùng đất rộng lớn nhiễm nặng mặn và phèn,nghèo khó. Phó bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Nguyễn Đức Kiên cho biết, chủtrương xây dựng nông thôn mới vùng đất này gắn với phát triển kinh tếbiển, bằng hai mũi đột phá là lúa thơm và điện lực.

Tìm theo ngày :