Cần Thơ: Quy hoạch xây dựng 36 xã nông thôn mới(28/07/2011)

Hiện nay, Đảng bộ TP Cần Thơ đã xác định xây dựng xã nông thôn mới làmột trong những nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong chiến lược phát triểnkinh tế - xã hội của TP giai đoạn 2010 - 2015. TP Cần Thơ chọn quyhoạch 36 xã xây dựng nông thôn mới từ nay đến năm 2015.

Tìm theo ngày :