Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"(21/09/2011)

Ngày 20/9, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chứcthực hiện Phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới,phấn đấu đạt tỷ lệ xã chuẩn nông thôn mới đến năm 2015 tối thiểu 20%;đến năm 2020 đạt 50%; cải thiện đáng kể đời sống vật chất và tinh thầncho người dân trên địa bàn nông thôn.

Tìm theo ngày :