Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới(12/07/2011)

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH Trung ương khóaX, tổng vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2009 -2011 ướcđạt gần 290.000 tỷ đồng. 13/14 tiêu chí của Nghị quyết đã cơ bản đạtđược.

Tìm theo ngày :