Phấn đấu năm 2020 có 50% số xã đạt các tiêu chí nông thôn mới(30/06/2011)

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 cả nước có 20% số xã vànăm 2020 có 50% số xã đạt tất cả các tiêu chí nông thôn mới và các xãcòn lại đạt được nhiều chỉ tiêu chủ yếu trong Bộ tiêu chí quốc gia ở mứccao hơn.

Tìm theo ngày :