TP Hạ Long: Quyết tâm sớm cán đích nông thôn mới(07/05/2021)

Sớm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm TP Hạ Long đặt ra ngay sau khi thực hiện sáp nhập huyện Hoành Bồ. Đến nay, thành phố đã có 9/12 xã đạt chuẩn NTM. Quyết tâm đưa 3 xã còn lại đạt chuẩn NTM vào tháng 9/2021, sớm hơn 1 năm so với kế hoạch của tỉnh, thành phố đã huy động tối đa nguồn lực để đầu tư hoàn thiện các tiêu chí.

Tìm theo ngày :