Tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý, giảm thiểu chất thải nhựa(21/08/2020)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 33/CT-TTg về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa.

Tìm theo ngày :