Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử(26/10/2020)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử vừa ký Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban này.

Tìm theo ngày :