Phân loại đô thị theo vùng miền, yếu tố đặc thù(03/10/2022)

Phân loại đô thị được áp dụng theo vùng miền, theo yếu tố đặc thù và thực hiện bằng phương pháp tính điểm.

12345...69
Tìm theo ngày :