Hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng(17/07/2009)

Ngày 16/7, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 23/2009/TT-BXD hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.

Tìm theo ngày :