Chuyển nhượng bất động sản phải chịu thuế suất 25%(26/09/2009)

Các trường hợp không đủ điều kiện để áp dụng thuế suất 25% thì áp dụng thuế suất 2% tính trên giá chuyển nhượng. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/9/2009.

Tìm theo ngày :