Văn bản hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc(22/09/2023)

Ngày 22/9/2023, Bộ Xây dựng đã ban hành Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BXD về việc hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc.

Tìm theo ngày :