Quy hoạch đô thị Văn Giang có tính chất là trung tâm kinh tế(01/04/2024)

Đô thị Văn Giang được quy hoạch có tính chất là trung tâm kinh tế, đầu mối giao thông, giao lưu quan trọng của vùng Thủ đô Hà Nội, vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Tìm theo ngày :