Nhà ở xã hội cho thuê: Hướng đúng địa bàn, trúng đối tượng(14/09/2023)

Phát triển nhà ở xã hội là chủ trương quan trọng nhưng cần triển khai hợp lý và phù hợp khả năng, mục tiêu cuộc sống của người dân trong tình hình có nhiều biến động và thay đổi về việc làm, thu nhập.

Tìm theo ngày :