Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục gắn mã QR code vào chứng chỉ hành nghề xây dựng(18/02/2021)

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2021, Sở Xây dựng thành phố sẽ triển khai thực hiện nhiều giải pháp trọng tâm, như tiếp tục phối hợp với UBND quận, huyện tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, kéo giảm tình hình vi phạm trật tự xây dựng; tiếp tục triển khai việc gắn mã QR code vào chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng do Sở Xây dựng cấp.

Tìm theo ngày :