Bắc Ninh: Chỉ đạo tăng cường quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng(01/02/2023)

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng, tại văn bản số 151/UBND-XDCB, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu tăng cường công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh.

Tìm theo ngày :