Bảo đảm đủ điều kiện để Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực sớm(17/04/2024)

Sáng 16/4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với Bộ TN&MT và một số bộ, ngành liên quan về tiến độ xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2024.

Tìm theo ngày :