Hàn Quốc tăng thêm ngân sách cho phát triển hạ tầng trong năm 2006(19/10/2005)

Hàn Quốc dự kiến sẽ tăng thêm 10% ngân sách cho việc phát triển hạ tầng xã hội trong năm 2006 nhằm đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế tại đất nước có nền kinh tế lớn thứ 3 Châu Á này.

Tìm theo ngày :