Đà Nẵng: hơn 170 tỷ đồng phát triển cây xanh đô thị(04/01/2006)

UBND TP. Đà Nẵng vừa thông qua đề án Phát triển cây xanh đô thị đến năm 2010 với tổng kinh phí lên tới 178,5 tỷ đồng.

Tìm theo ngày :