Lao động sản xuất đầu năm: Xi măng Hoàng Thạch sản xuất hơn 23 nghìn tấn sản phẩm(05/01/2006)

Ngay những ngày đầu năm 2006, cán bộ, công nhân Cty XM Hoàng Thạch đã khẩn trương thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2006.

Tìm theo ngày :