Một số suy nghĩ về quy hoạch không gian vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng(13/01/2006)

Phong Nha - Kẻ Bàng là khu rừng nguyên sinh được Chính phủ quyết định xếp hạng vườn quốc gia ngày 12-12-2001 và UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới ngày 5/7/2003. Đây là khu rừng nguyên sinh nhiệt đới có diện tích hơn 85.754 ha, là một vùng Karst rộng lớn được hình thành trên 400 triệu năm, là nơi giao lưu của nhiều loại động thực vật 3 miền Bắc, Trung, Nam. Đặc biệt Phong Nha có nhiều phong cảnh đẹp nổi tiếng là hệ thõng hơn 20 hang động có tổng chiều dài trên 64.385m trong đó có hang vòm dài 15.050m.

Tìm theo ngày :