Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm Hội nghị Quốc gia(25/10/2005)

Văn phòng Chính phủ đã ra thông báo truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng Trung tâm Hội nghị quốc gia về tình hình triển khai dự án "Đầu tư xây dựng Trung tâm Hội nghị quốc gia".

Tìm theo ngày :