Tiếp tục hoàn thiện tổ chức và nhân sự TCty VIWASEEN(10/02/2006)

Như tin đã đưa,TCty Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và Môi trường Việt Nam viết tắt là VIWASEEN được thành lập theo Quyết định số 2188/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Tìm theo ngày :