Hội nghị tổ chức sắp xếp lại DNNN khu vực phía Nam(08/12/2005)

Ngày 1 và 2/12, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Đinh Tiến Dũng đã chủ trì Hội nghị sắp xếp lại DNNN trực thuộc Bộ Xây dựng khu vực phía Nam với sự tham dự của đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kinh tế tài chính và Ban Đổi mới các doanh nghiệp các Cty, TCty thuộc Bộ.

Tìm theo ngày :