Tăng 29,2% giá trị sản xuất kinh doanh xây dựng(02/03/2006)

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, 2 tháng đầu năm 2006, tổng giá trị sản xuất kinh doanh của các đơn vị đạt 9.658 tỷ đồng, tăng 29,2%; trong đó giá trị xây lắp tăng 46%. Giá trị SX của khối công nghiệp và VLXD tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tìm theo ngày :