Về thủ tục cấp "sổ đỏ" đối với các gia đình có nguồn gốc nhà ở cấp 4(18/04/2007)

Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội vừa có hướng dẫn về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với các hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước có nguồn gốc nhà ở cấp 4 do cơ quan tự quản nay đã giải thể.

Tìm theo ngày :