Sẽ có thiết kế đô thị cho từng nhà thuộc 24 tuyến công trình sắp mở(30/07/2007)

Để chấm dứt tình trạng "nhà siêu méo, siêu mỏng" làm đau đầu các nhà quản lý và mất mỹ quan đô thị, Sở Xây dựng Hà Nội đang đề xuất một dự án thí điểm đối với 24 tuyến công trình được mở mới trong thời gian tới. Theo đó, từng ngôi nhà dọc các tuyến công trình này sẽ có thiết kế đô thị riêng, phù hợp với quy hoạch chung.

Tìm theo ngày :