Hà Nội: Giải quyết ổn định chỗ ở cho công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao(06/09/2007)

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quy định tạm thời về quản lý sử dụng nhà ở tập thể cho công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao thuê trên địa bàn thành phố. Quy định này không áp dụng đối với nhà ở được đầu tư xây dựng theo quy định của Luật Nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân thuê để ở.

Tìm theo ngày :