Các ngành kinh tế đều tăng trưởng khá(02/12/2005)

Theo Tổng cục Thống kê, trong 11 tháng qua, hầu hết các ngành kinh tế đều đạt mức tăng trưởng khá, trong đó nổi bật nhất là thu hút vốn đầu tư ngoài, có tốc độ tăng trưởng tới 40,3%.

Tìm theo ngày :