Thanh Hoá: Qui hoạch chung đô thị Ngọc Lặc(20/02/2006)

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Văn Lợi vừa ký quyết định số 2309/ QĐ-UBTH về việc qui hoạch đô thị trung tâm vùng miền núi phía tây - còn gọi là đô thị Ngọc Lặc.

Tìm theo ngày :