TCty Sông Đà sẽ phát hành 260 tỷ đồng trái phiếu(08/02/2006)

Theo TCTy Sông Đà, năm 2006 TCty cần khoảng 5.000 tỷ đồng phục vụ đầu tư xây dựng với gần 50 dự án, trong đó có nhiều dự án trọng điểm quốc gia.

Tìm theo ngày :