Năm 2006: Hà Nội xây mới 1,4 triệu m2 nhà ở(08/02/2006)

Theo Sở Tài nguyên - Môi trường và Nhà đất, năm 2006, Hà Nội sẽ xây dựng mới 1,4 triệu m2 nhà ở.

Tìm theo ngày :