Thành phố Hà Giang xây dựng đô thị xanh(23/09/2021)

Trên lộ trình hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II vào năm 2025, thành phố Hà Giang đang nỗ lực xây dựng hình ảnh đô thị xanh, sạch, đẹp. Một trong những quyết sách quan trọng thực hiện điều đó chính là thay thế, trồng mới cây xanh đường phố.

Tìm theo ngày :