Khẩn: Tìm người đến 34 địa điểm tại Hải Phòng, Hải Dương(25/02/2021)

Sở Y tế thành phố Hải Phòng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hải Dương, Công an huyện Kim Thành - Hải Dương vừa ban hành các thông báo khẩn tìm người đã đến 34 địa điểm có liên quan đến bệnh nhân COVID-19.

Tìm theo ngày :