Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gửi tới kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII(19/07/2013)

Ngày 18/7, Bộ Xây dựng đã có công văn1476/BXD-PTĐT trả kiến nghị của cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc "Đề nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng không gia hạn kéo dài thời gian cho dự án Khu Trung tâm Chí Linh, thành phố Vũng Tàu do Tổng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng (DIC) làm chủ đầu tư (hết hạn vào năm 2013). Vì dự án này đã kéo dài thời gian trên 20 năm, việc bồi thường giải phóng mặt bằng đến nay vẫn chưa hoàn tất gây rất nhiều khó khăn, bức xúc cho đời sống người dân trong khu vực”.

Tìm theo ngày :