Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri Hà Nội và Bình Thuận tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII(26/04/2013)

Ngày 24/4, Bộ Xây dựng đã có công văn 716/BXD-GĐ trả lời kiến nghị của cử tri Hà Nội và Bình Thuận tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII về việc ban hành Luật Kỹ sư, Luật An toàn và chất lượng công trình và tăng cường công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng như sau:

Tìm theo ngày :